15.09 2022. год.

 1. Icon of Извештај о раду директора школе 2021/2022. год. Извештај о раду директора школе 2021/2022. год. (1.9 MiB)
 2. Icon of Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. год. Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. год. (2.5 MiB)
 3. Icon of Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. год. Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. год. (9.0 MiB)
 4. Icon of Извештај самовредновања за школску 2021/2022. год. Извештај самовредновања за школску 2021/2022. год. (1.0 MiB)
 5. Icon of Списак свих области које је школа самовредновала у периоду 2018-2022. год. Списак свих области које је школа самовредновала у периоду 2018-2022. год. (435 KiB)

23.06.2022. год.

 1. Icon of Анекс школском пробраму 2022/2023. год. Анекс школском пробраму 2022/2023. год. (568 KiB)
 2. Icon of Школски програм 2022/2023.-2025/2026. - нови садржај Школски програм 2022/2023.-2025/2026. - нови садржај (1.2 MiB)
 3. Icon of Анекс школском програму за први и други циклус основног образовања и васпитања 2018/2019.-2021/2022. Анекс школском програму за први и други циклус основног образовања и васпитања 2018/2019.-2021/2022. (2.0 MiB)
 4. Icon of Школски програм анекс 2018/2019.-2021/2022. Школски програм анекс 2018/2019.-2021/2022. (1.1 MiB)
 5. Icon of Школски програм 2018/2019.-2020/2021. Школски програм 2018/2019.-2020/2021. (6.5 MiB)

14.09.2021. год.

 1. Icon of Годишњи план рада школе школска 2021/2022. година Годишњи план рада школе школска 2021/2022. година (4.1 MiB)
 2. Icon of Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. годину Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. годину (2.8 MiB)

14.05.2018. год.

 1. Icon of Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа (226 KiB)
RSS