Зорица Булатовић – шеф рачуноводства
Бранка Килић – секретар школе
Десанка Башић – помоћни радник
Поповић Бранко – домар, ложач
Преочанин Споменка – сервирка и спремачица
Цвитковац Мирјана – сервирка и спремачица
Славица Родић – сервирка и спремачица

Бивши радници:

Оља Стојовић – правник – замена
Јасмина Нађ – превник – замена
Ђикић Љубинка – сервирка и спремачица
Ивић Душанка – секретар школе
Наталија Нићетин – шеф рачуноводства
Слободанка Шћекић – шеф рачуноводства
Милер Стана – шеф рачуноводства
Фрањо Милер домар – ложач