Оливера Кадић Стојичић – наставник енглеског језика и библиотекар
Тепавчевић Предраг – наставник физичке културе
Бадњар Наташа – наставник ликовне културе
Медурић Мирјана – наставник биологије
Миладиновић Татјана – наставник хемије
Милан Јакшић – наставник српског језика
Лазаревски Јадранка – наставник историје
Бојана Цвијановић – вероучитељка
Бојана Грозданић – наставник географије
Владан Маравић – наставник информатике и рачунарства
Ивана Радуловић – наставник математике
Славко Рац – наставник техничког образовања
Маја Старчевић – наставник физике
Сератлић Тања – наставник немачког језика
Иван Јасмина – учитељица
Јасмина Иван – учитељица
Слободанка Марић – учитељица
Митровић Љупка – учитељица
Карабасил – Костић Мира – учитељица
Ивана Јовић – педагог
Мирјана Бероња – педагог
Александар Бјелић – наставник енглеског језика
Поповић Невенка – директор

 

Бивши радници:

Бојана Пејчић – наставник физике
Станко Студент – наставник хемије
Гордана Петровић – наставник хемије
Јарослав Кулеба – наставник музичке културе
Теодора Врањеш – наставник енглеског
Милица Јеловац – наставник математике
Драгана Николић – вероучитељка
Тајана Чубрић – наставник физике
Жељка Путник – наставник математике
Маријан Бјелац – наставник информатике и рачунарства
Поткоњак Снежана – наставник географије
Немања Милојевић – вероучитељка
Милан Мартињук – наставник физике
Мељников Мелита – наставник српског језика
Мирјана Бојанић педагог – психолог
Пајић Дарко – вероучитељ
Јерковић Драган – наставник математике
Поповић Сања – професор енглеског језика
Пејановић Гордана – професор информатике
Мирјана Нађ Берак – учитељица
Александра Дубак – вероучитељ
Евгенија Кулеба – наставник музичке културе
Соња Радованац – наставник немачког језика
Ана Макаи – педагог
Нада Бјелац – педагог
Шћекић Николина – наставник енглеског језика
Слободан Божић – наставник физике