1.Aња Бабић
2.Невенка Ковач
3.Јована Мандић
4.Бојана Бановић
5.Милица Трешњић
6.Јован Лукић
7.Владимир Николић
8.Петар Рађевић – исписан

Учитељица: Митровић Љубинка

Пети разред

Четврти разред

Трећи разред

Други разред

Први разред