1. Анђелић Милан
2. Бојанић Младен
3. Ђуричић Марија
4. Јарић Даница
5. Јарић Михајло
6. Лукић Лука
7. Маљковић Вељко
8. Марчетић Милош
9. Милисављевић Марко
10. Николић Богдан
11. Опачић Лука
12. Поповић Василије
13. Поповић Јована
14. Поповић Стефан
15. Радукић Нина – исписана
16. Рашета Миљан
17. Харди Младен

Учитељица: Мира Карабасил Костић

Одељенски старешина: Ивана Радуловић

Седми разред

Шести разред

Пети разред

Четврти разред

Четврти разред

Трећи разред

Други разред

Први разред