1.Анђела Вуковић
2.Лазар Делић
3.Марко Вуковић
4.Никола Вуковић
5.Татјана Луковић
6.Никола Плећаш
7.Ања Самарџија
8.Зоран Челар – исписан
9.Урош Јакшић – исписан

Учитељица: Слободанка Марић

Одељенски старешина: Милан Јакшић

Осми разред

Седми разред

Шести разред

Пети разред

Пети разред

Четврти разред

Трећи разред

Други разред

genereacija_2016_2017_1

Први разред