1.Бранислав Бојанић
2.Милан Ђурановић
3.Наталија Ђуричић
4.Божидар Ковачевић
5.Лука Крупљанин
6.Владимир Поповић
7.Лазар Поповић
8.Катарина Стокућа
9.Бојан Лелић

Учитељица: Љубка Митровић
Одељенске старешине:
Мира Медурић – 5. разред
Оливера Кадић Стојичић – 6, 7 и 8 разред

Осми разред

Седми разред

Шести разред

Шести разред

Пети разред

Четврти разред

Трећи разред

Други разред

Други разред