Српски језик
Географија
Историја
Биологија
Грађанско васпитање
Енглески језик
Немачки језик
Свет око нас
Природа и друштво
Математика
Физика
Техничко
Музичка култура
Ликовна култура
ИНформатика
Верска
Физичко васпитање