18.04.2018. год.

Обавештење о закљученом уговору – Набавка услуге – Физичко-техничко обезбеђење

 

31.03.2015. год.

Јавна набавка мале вредности 1/2015 – Набавка добара намирнице за ђачку ужину – дубоко смрзнути производи – ОРН 15896000

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Спецификација понуде