Poseta izložbi u OŠ ”Petefi brigada” Kula 22.04.2016. god.