Učenici upisani u prvi razred 2003/2004

1.Banović Strahinja
2.Đukić Bogdan
3.Gaćina Nataša
4.Grčić Radomir
5.Gužvica Andrijana
6.Hajdin Gorana
7.Halić Omer
8.Halić Sevrđan
9.Ivan Bojan
10.Kovačević Boban
11.Krulj Vukosava
12.Kruplanin Jovana
13.Lazić Nenad
14.Manojlović Mirjana
15.Marčetić Goran
16.Marčetić Gorana
17.Nikolić Nemanja
18.Petrović Nenad
19.Radovanović Dejan
20.Radulović Božidar
21.Rakić Dajana
22.Stambolija Radmila
23.Žestić Slobodanka

Učiteljica Nevenka Popović
Razredni starešina Medurić Mira

generacija_2003_04_osmi_razred_m

Osmi razred

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

generacija_2003_04_sedmi_razred_m

Sedmi razred

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

generacija_2003_04_sesti_razred_m

Šesti razred

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

generacija_2003_04_peti_razred_m

Peti razred