Потраба за изгубљеним благом-такмичење-певање, драматолетање