Javna nabavka

17. septembra 2020.

Pravilnik o postupku sprovođenje nabavke narudžbenicom

Pravilnik o postupku sprovođenje nabavke narudžbenicom – (preuzmi)
9. maja 2020.

Odluka o izmeni ugovora – interaktivna tabla sa projektorom

Odluku o izmeni ugovora o javnoj nabavci dobara – interaktivna tabla sa projektorom možete preuzeti …OVDE.
28. januara 2020.

Plan javne nabavke za 2020. godinu

Plan javne nabavke za 2020. godinu možete preuzeti …OVDE.
21. oktobra 2019.

Javna nabavka – energenti za kurisnike budžetskih sredstava za grejnu sezonu 2019/2020. godinu (OPN: 09100000)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17. aprila 2019.

Ugovor o vršenju usluga

Ugovor o vršenju usluga fuzičko-tehničkog i video obezbeđenja