Prvo predavanje za učenike IV i VI razreda na temu ”Policija u službi građana” – ”Policija je zaštitnik dece” 11.-13.10.2017. god.