Дечија недеља – цртање по тротоару 02.10.2017. год.