Kuvanje školskog kotlića – Mali Stapar 03.06.2017. god.