Дводневна екскурзија за ученике од V-VIII разреда 27.05.2017. год.