Raspored uglednih časova u OŠ ,,Nikola Tesla,, Lipar 04.-11.05.2017. god.

Geografija – Snežana Potkonjak 04.05.2017. god.

————————————————————

Srpski jezik – Jakšić Milan 05.05.2017. god.

Priroda i društvo – Mira Karabasil Kostić 09.05.2017. god.

Hemija – Tatjana Miladinović 11.05.2017. god.