Takmičenje ,,Šta znaš o saobraćaju,, u Kuli 22.04.2017. god.