Семинар ”Лидерство у образовању 1. део”, Кањижа 08.-09.04.2017. год.