Seminar ”Liderstvo u obrazovanju 1. deo”, Kanjiža 08.-09.04.2017. god.