Seminar “Kulturnim dijalogom protiv nasilja” Lipar 07.04. i 08.04. 2017. godine