ТИМ  ЗА  ИНКЛУЗИВНО  ОБРАЗОВАЊЕ 2016/2017:

 1. МЕДУРИЋ МИРЈАНА-КОРДИНАТОР
 2. БЈЕЛАЦ НАДА
 3. ЈАКШИЋ МИЛАН
 4. МАРИЋ СЛОБОДАНКА
 5. ИВАН ЈАСМИНА
 6. ПОПОВИЋ НЕВЕНКА
 7. БЈЕЛАЦ МАРЈАН

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРЈЕНТАЦИЈУ 2016/2017:

 1. ОЛИВЕРА КАДИЋ СТОЈИЧИЋ
 2. МИЛАН ЈАКШИЋ
 3. НАТАША БАДЊАР
 4. БЈЕЛАЦ МАРЈАН
 5. БЈЕЛАЦ НАДА
 6. РАЦ СЛАВКО
 7. ПОПОВИЋ НЕВЕНКА
 8. МЕДУРИЋ МИРЈАНА

ТИМ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 2016/2017:

 1. БЈЕЛАЦ МАРЈАН
 2. КАДИЋ СТОЈИЧИЋ ОЛИВЕРА
 3. МЕДУРИЋ МИРА
 4. ЈАКШИЋ МИЛАН
 5. ПОПОВИЋ НЕВЕНКА
 6. НАДА БЈЕЛАЦ

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 2016/2017:

 1. НАДА БЈЕЛАЦ-КОРДИНАТОР РАДА
 2. КАРАБАСИЛ КОСТИЋ МИРА
 3. МИТРОВИЋ ЉУБКА
 4. ТЕПАВЧЕВИЋ ПРЕДРАГ
 5. КАРАБСИЛ ШЋЕКИЋ НИКОЛИНА
 6. ПОПОВИЋ НЕВЕНКА

ТИМ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 2016/2017:

 1. КАДИЋ СТОЈИЧИЋ ОЛИВЕРА-КОРДИНАТОР
 2. БЈЕЛАЦ НАДА –ПЕДАГОГ ШКОЛЕ
 3. ПОПОВИЧ НЕВЕНКА-ДИРЕКТОР
 4. БАДЊАР НАТАША-НАСТАВНИК ЛИКОВНОГ
 5. МИТРОВИЋ ЉУБКА –УЧИТЕЉ
 6. БЈЕЛАЦ МАРЈАН-НАСТАВНИК МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ

ТИМ ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА  2016/2017:

 1. ЈАКШИЋ МИЛАН-5-разред
 2. МАРИЋ СЛОБОДАНКА-1.разред
 3. БЈЕЛАЦ НАДА-педагог
 4. НЕВЕНКА ПОПОВИЋ

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 2016/2017:

 1. МАРИЋ СЛОБОДАНКА –КОРДИНАТОР
 2. МИЛАДИНОВИЋ ТАТЈАНА
 3. ЈАКШИЋ МИЛАН
 4. ПОТКОЊАК СНЕЖАНА
 5. ПОПОВИЋ НЕВЕНКА
 6. БЈЕЛАЦ НАДА