Дружење поводом одласка наставника физике Божић Слободана у другу школу 08.11.2016. год.