Једнодневна наставничка екскурзија, Печуј 22.10.2016. год.