Manifestacija povodom Svetskog dana hrane 21.10.2016. god.