Predstavnici lokalne samouprave u poseti našoj školi 07.09.2016. god.