Svi u školu budućnost za sve, Kula 24.03.2011. god.