Сви у школу будућност за све, Кула 24.03.2011. год.