51. смотра дечјег музичко-фолклорног стваралаштва, Липар