51. smotra dečjeg muzičko-folklornog stvaralaštva, Lipar