Трибина ”дрога грешка без поправног” Липар 18.05.2012. год.