Пријем у СО Кула, додела лаптопа Мирјани Самарђић 22.06.2012. год.