Екскурзија – Кула Ненадовића и Бранковина 14.04.2013. год.