Припрема за наступ на смотри МФС Липар 20.04.2013. год.