Радна акција уређење школског дворишта 01.11.2013. год.