Radna akcija uređenje školskog dvorišta 01.11.2013. god.