Систематски преглед зуба ученика од петог до осмог разреда 04.11.2013. год.