Sistematski pregled zuba učenika od petog do osmog razreda 04.11.2013. god.