Osnovna škola “Nikola Tesla“ Lipar, Maršala Tita 42
Broj telefona: 025/707-006
Broj faksa: 025/707-488
e mail: osntesladirektor@gmail.com

Opština: Kula, Zapadnobački okrug
Matični broj: 08005192
T.R. 840-375666-76
T.R. 840-375660-94
PIB 100263130
Šifra delatnosti: 08520

Nevenka Popović – direktor

Zorica Bulatović – šef računovodstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivana Jović – pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branka Kilić, Ivana Jović i Nevenka Popović

RSS