Osnovna škola “Nikola Tesla“ Lipar, Maršala Tita 42
Broj telefona: 025/707-006
Broj faksa: 025/707-488
e mail: osntesladirektor@gmail.com

Opština: Kula, Zapadnobački okrug
Matični broj: 08005192
T.R. 840-375666-76
T.R. 840-375660-94
PIB 100263130
Šifra delatnosti: 08520

Direktor škole: Nevenka Popović

Pedagog Ivana Jović

Šef računovodstva Zorica Bulatović

Pravnik Olja Stojović

RSS