Osnovna škola “Nikola Tesla“ Liparstra_skola_210414

PORTRET ŠKOLE

Osnovna škola“Nikola Tesla“ u Liparu osnovana je 1926.godine. Školu su izgradili solunski dobrovoljci koji su naselili ovaj prostor, u izgradnji škole učestvovalo je Ministarstvo prosvete Kraljevine Jugoslavije.1928. godine dozidana je i druga školska zgrada  i škola je do 2002. godine radila u ove dve zgrade koje su imale: pet učionica, zbornicu, dve kancelarije i kuhinju. U maju 2003.godine otvorena je nova školska zgrada čiju je gradnju finansirala SO Kula, Pokrajinski sekretarijat za nauku, obrazovanje i kulturu i švajcarska humanitarna organizacija SDC.U drugoj školskoj zgrada su deca predškolske ustanove ,,Roda,, -zabavište (od 2003.god.).

ODLUKA I REŠENjE :72-15/78 Rešenje Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu od 30.10.1980.              02.-610-6/78 Rešenje skuštine opštine Kula od 7.12.1978.

Dogradnjom škole dobijeno je 980 m² korisnog prostora. U prostorijama nove škole smešteno je osam učionica, zbornica, kancelarije (direktor, pedagog, administracija), biblioteka, kabinet informatike, kabinet hemije, kuhinja, sanitarni čvor.           „Stara“ školska zgrada je zaštićena kao spomenik kulture -Rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu spomenika kulture..  tako da je njen izgled ostao nepromenjen. Nova školska zgrada je dograđena i povezana sa starom hodnikom. Učionice i u starom delu i u novom delu školske zgrade su velike, svetle i prostrane.Sve učionice poseduju projektor i lap top kao i bežičnu Wi fi mrežu, što školu svrstava u dobro opremljenu ustanovu digitalnim nastavnim sadržajima i daje mogućnost nastavnicima i učenicima da napreduju u sveri digitalizacije obrazovnog sistema.

Škola pored zatvorenog prostora poseduje i otvorene površine: sportske terene  za košarku, odbojku i mali fudbal (sa tribinom ),  dečije igralište ( sa klackalicama, ljuljaškama, tobogonom i penjalicama), teretanu na otvorenom , školski park, cvetnjak, letnju učionicu. Ukupna površina otvorenog prostora je 14 000m². Prva faza izgradnje Letnje učionice finansirana je iz  sredstava Svetske banke,po konkursu za Školski grant (temelj i krovna konstrukcija). Završetak letnje učionice pomogla je  Zemljoradničke zadruge  „Sokolac“ Lipar donatirstvom u visini 160.000,00 din. U letnjoj učionici napravljene su klupe u polukružnom obliku.tako da je danas dorište škole jedno od najlepših i najvećih dvorišta na ovim prostorima.  Škola nije ograđena i umesto ograde postoji živica koja odvaja školu i ulicu. Veliki školski park ima oko 130 stabala drveća. Tu se nalaze stabla oraha, lipe, šljive, duda, breze, borova, jelki, čempresa, vrba, paulovnija, ginka, kedra… U projektu ,, Eko šuma, školski park,, učenici su posadili 90 stabala paulovnija. Svaki učenik ima svoje drvo o kome vodi rašuna tokom svog školovanja, a kada završi školu, predaje dalje brigu o drvetu budućem đaku prvaku. Učenici 8. Razreda simbolično predju zastavicu prijateljstva budućim prvacima kao znak očuvanja biljaka i prirode.

Na ulazu ispred školske zgrade nalazi se bista sa likom Nikole Tesle , dar vajara i književnika gdin-a Radovana Ždrale. Bista je postavljena na jubilej 90 godišnjice postojanja škole u Liparu.

Svi učenici su u jednoj, prepodnevnoj, smeni. Nastava počinje u 8 časova. Popodne je škola otvorena za vannastavne aktivnosti učenika (dopunska, dodatna nastava i sekcije).

skola_210414

 

Misija škole

Osnovna škola “Nikola Tesla“ je mala seoska škola smeštena u velikom parku čija je misija da podstiče lični razvoj učenika i otkrije njihove potencijale koje će ravijati tokom školovanje do budućeg zanimanja, da podstiče profesionalni razvoj nastavnik, da održava vezu između škole i okoline (lokalne zajednice), neguje borbu atmosferu i školu.

 

 

 

Letnja učionica 2007/2008. god.

Škola

Kumovi škole:

1 Knežević (Savić ) Radinka 1994. Prva kuma,kumovala za Vidovdan
2.Radmila Maljković 1995/1996
3.Ljiljana Kovač 1996./1997
4.Stana Đuričić 1997/1998
1999. godina bombardovanja –nije bilo kuma škole
5. Lozinka Vučinić do školske od 2003 do školske 2006/2007.
6. Mirjana Racić 2007/200.
7.Ljiljana Vuković 2008/2009.
8.Slavica Trninić 2009/2010.
9.Radmila Radulović 2010/2011.
10. Dragan Njegovan 2011/2012.
11.Knežević Radinka 2012/2013.
12. Violeta Bojanić 2013/2014.
13. Dragana Vojnović 2014/2015.
14. Zorica Stokuća 2015/2016.
15.Radmila Seka Radulović 2016/2017.
16.Miroslava Bjelić 2017/2018
17.Erika Nikolić 2018/2019.
18.Nataša Nikolić 2019/2020.
19.Marija Đuričić – učenica 4. razreda 2020/2021.
20.Dušanka Banović – učenica 4. razreda 2021/2022.

Školska godina, broj upisanih prvaka i ukupan broj učenika

2022-2023. god. upisano je 7 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 76
2021-2022. god. upisano je 8 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 80
2020-2021. god. upisano je 11 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 84
2019-2020. god. upisano je 8 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 81 (79)
2018-2019. god. upisano je 8 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 85
2017-2018. god. upisano je 18 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 88
2016-2017. god. upisano je 9 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 75
2015-2016. god. upisano je 9 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 89
2014-2015. god. upisano je 14 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 96
2013-2014. god. upisano je 11 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 120
2012-2013. god. upisano je 7 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 109
2011-2012. god. upisano je 11 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 110
2010-2011. god. upisano je 12 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 126
2009-2010. god. upisano je 11 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 136
2008-2009. god. upisano je 13 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 156
2007-2008. god. upisano je 19 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 158
2006-2007. god. upisano je 20 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 160
2005-2006. god. upisano je 14 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 172
2004-2005. god. upisano je 27 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 169
2003-2004. god. upisano je 24 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 175
2002-2003. god. upisano je 24 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 180
2001-2002. god. upisano je 22 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 184
2000-2001. god. upisano je 24 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 183
1999-2000. god. upisano je 20 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 184
1998-1999. god. upisano je 23 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 190
1997-1998. god. upisano je 23 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 194

RSS