Ученици уписани у први разред 2021/2022.

1. Владимир Бојанић
2. Јана Милисављевић
3. Ђорђе Плећаш
4. Никола Плећаш
5. Сара Радулић
6. Ђуро Бановић
7. Арсен Цвитковац – исписан
8. Наташа Лучић – исписана

Одељенски старешина:
Карабасил Костић Мира

Други разред

Први разред

RSS