Opštinski savez za saobraćaj -donacija ucenicima 03.06.2021. god.