Pedagoška služba

POŠTOVANI RODITELjI I UČENICI,

Svi smo se našli u jednoj neočekivanoj situaciji u kojoj pokušavamo da se snađemo i da funkcionišemo najbolje što možemo. Učenje na daljini je novina za sve nas i uz vašu pomoć smo uspeli da znanje prenosimo našim učenicima, iako nismo u direktnom kontaktu. Učitelji i nastavnici su se snalazili na različite načine i u toku prethodne dve nedelje, kreirali su svoje časove i materijale u cilju da naši učenici nastave sa učenjem i u ovakvim uslovima. U nameri da učenike ne uskrate možda su zasipali i njih i Vas različitim uputstvima, obaveštenjima, linkovima, kodovima i domaćim zadacima. Nadamo se da su ostvarili načine komunikacije koje odgovaraju različitim potrebama i učenika i roditelja. Na osnovu iskustva u proteklom periodu, trudićemo se da nastava bude još kvalitetnija i da  unapredimo razmenu informacija i prilagodimo se novim uslovima rada.

Da bi učenje moglo biti uspešno, osnovna uloga roditelja je da deci obezbede zadovoljenje primarne potrebe za sigurnošću, kroz stabilne porodične odnose, predvidljive i ustaljene dnevne aktivnosti. Moramo se truditi da u novonastaloj vanrednoj situaciji, koja ozbiljno ugrožava zadovoljavanje bazičnih potreba svih nas, ostanemo emotivno stabilni, kako bi deci omogućili optimalne uslove za učenje i funkcionisanje.

U želji da damo svoj doprinos i pokušamo da olakšamo snalaženje u novim okolnostima, na sajt škole, u odeljku „Učenje u vanrednoj situaciji“, postavili smo materijal koji Vam može pomoći u prevazilaženju problema sa kojima se svakodnevno suočavamo. Mislili smo i na naše osmake, za koje smo postavili „Vodič za izbor zanimanja“.

Ukoliko su  Vam  potrebne konsultacije sa pedagogom škole, možete nam se obratiti putem emaila  pedagogntlipar@gmail.com

Ivana Jović- pedagog škole
Mirjana Beronja- pedagog škole
RSS