Nenastavni kadar

Zorica Bulatović – šef računovodstva
Branka Kilić – sekretar škole
Desanka Bašić – pomoćni radnik
Popović Branko – domar, ložač
Preočanin Spomenka – servirka i spremačica
Cvitkovac Mirjana – servirka i spremačica
Slavica Rodić – servirka i spremačica

Bivši radnici:

Đikić Ljubinka – servirka i spremačica
Ivić Dušanka – sekretar škole
Natalija Nićetin – šef računovodstva
Slobodanka Šćekić – šef računovodstva

RSS