Dvodnevna ekskurzija učenika od 5 do 8 razreda – Viminacijum 15.-16.04.2019. god.