Radna akcija uređenje školskog dvorišta – projekat ”Školski park” 02.04.2019. god.