Оливера Кадић Стојичић – наставник енглеског језика и библиотекар
Тепавчевић Предраг – наставник физичке културе
Бадњар Наташа – наставник ликовне културе
Медурић Мирјана – наставник биологије
Миалдиновић Татјана – наставник хемије
Милан Јакшић – наставник српског језика
Лазаревски Јадранка – наставник историје
Немања Милојевић – вероучитељ (Драгана Николић – вероучитељ)
Поткоњак Снежана – наставник географије
Бјелац Маријан – наставник информатике
Жељка Путник – наставник математике
Славко Рац – наставник техничког образовања
Тијана Чубрић – наставник физике
Сератлић Тања – наставник немачког језика
Иван Јасмина – учитељица
Јасмина Иван – учитељица
Слободанка Марић – учитељица
Митровић Љупка – учитељица
Карабасил – Костић Мира – учитељица
Ивана Јовић – педагог
Теодора Врањеш – наставник енглеског језика
Поповић Невенка – директор

 

Бивши радници:

Милер Стана – шеф рачуноводства
Милан Мартињук – наставник физике
Мељников Мелита – наставник српског језика
Мирјана Бојанић педагог – психолог
Пајић Дарко – вероучитељ
Јерковић Драган – наставник математике
Поповић Сања – професор енглеског језика
Пејановић Гордана – професор информатике
Фрањо Милер домар – ложач
Мирјана Берак – учитељица
Александра Дубак – вероучитељ
Евгенија Кулеба – наставник музичке културе
Соња Радованац – наставник немачког језика
Ана Макаи – педагог
Нада Бјелац – педагог
Шћекић Николина – наставник енглеског језика
Слободан Божић – наставник физике