Učešće učenika trećeg razreda na konkursu ”Da smeće ne bude veće”