Predavanje za učenike IV i VI razreda na temu zaštita od požara 30.10.2018. god.