Održana dečija predstava ,,Peđolino,, 24.10.2018. god.