Pedagog i direktir škole u poseti PU Roda u Liparu 24.04.2018. god