Радна акција сакупљања лишћа у школском дворишту и центру села 06.11.2017. год.