Radna akcija sakupljanja lišća u školskom dvorištu i centru sela 06.11.2017. god.