Пешачење до Паноније, час физичког и здравственог васпитања 21.10.2017. год.