Посета Галерији града Новог Сада и посета Српском Народном позоришту