Poseta Galeriji grada Novog Sada i poseta Srpskom Narodnom pozorištu